ALL RISK Biztonsági Szolgáltatások

Az EU–SEC SECURITY GROUP a vállalakozások, de magánszemélyek részére is olyan biztonsági konstrukciót dolgozott ki, melynek legfőbb előnye, hogy teljeskörűen és minden kockázatra kiterjedően biztosít elsősorban vagyonbiztonság/vagyonmegóvás és megelőzési területeken komplex biztonsági koncepciót, illetve kártérítési fedezetet, a megmaradó kockázatra pedig saját felelősséget vállal.
Nem csak vagyonvédelmi/vagyonbiztosítási és ehhez kapcsolódó tevékenységet, szolgál­tatást, együttműködést, hanem ezek megelőzésére, ezen kockázatok kiterjesztésére együttesen kínálunk komplex megoldásokat!

„ALL RISK” Biztonság & Biztosítás szolgáltatáscsomagunk fedezetet jelent
ügyfeleink részére az alábbi esetekre:

 • Vagyoni jellegű káreseményekre (elemi, tűz, bűncselekményből adódó)
 • Szakmai tevékenységhez kapcsolódó káreseményekre
 • Vezető tisztségviselők hibás döntésével kapcsolatos káreseményekre
 • Elektromos készülékek, berendezések meghibásodási káreseményekre
 • Software és adathordozó dologi kárral együtt fellépő adatvesztéséhez kapcsolódó káreseményekre
 • Géptörési és üzemszüneti káreseményekre
 • Szállítmányokkal kapcsolatos káreseményekre
 • Munkáltató felelősségéhez kapcsolódó üzemi balesetek káreseményeire
 • Bérbeadói és Bérbevevői tevékenységhez kapcsolódó káreseményekre
 • Építési – Szerelési – Műszaki kivitelezéshez kapcsolódó káreseményekre
 • Hűtött áruhoz kapcsolódó káreseményekre
 • Környezetszennyezéshez kapcsolódó káreseményekre
 • Üzemeltetői tevékenységhez kapcsolódó káreseményekre
 • Növénytermesztési területekhez – tevékenységhez és állatállományhoz kapcsolódó káreseményekre
 • Termékgyártáshoz – kereskedelemhez kapcsolódó káreseményekre
 • Munkatársaink által, Megbízó részére okozott káreseményekre (szándékosan, súlyosan gondatlan munkavégzés következtében)